17.1.10

Persediaan Awal Untuk Berucap

Perlu bersedia dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI).

Jasmani – badan perlu sihat. Penampilan fizikal juga perlu menyerlah keterampilan dan kredibiliti diri penyampai ucapan agar dia mendapat first impression yang baik. First impression yang positif dari khalayak adalah penting kerana ia mampu membantu meningkatkan impak tajuk yang disampaikan oleh penyampai.

Emosi – Penyampai perlu bersedia mengawal emosi bila berhadapan dengan kumpulan sasarannya. Berdasarkan pengalaman saya, kebanyakan khalayak bersedia untuk mendengar apa yang bakal diucapkan. Mungkin dalam 5% sahaja yang mungkin ‘berkonfrantasi’ dengan penceramah berkaitan dengan topik-topik tertentu yang disuarakan. Oleh yang demikian, nasihat saya dari pengalaman saya sendiri, cuba elakkan topik-topik yang boleh menyebabkan ‘berkonfrantasi’ tersebut dan lebih fokus kepada topik yang memberi manfaat kepada kumpulan sasaran dan juga turut menyokong penyampaian kita menjadi lebih berkesan.

Rohani – Pastikan hati kita tulus dan ikhlas ketika menyampaikan ucapan kita. Pastikan nilai murni terpelihara. Ingatlah bahawa kita memberikan ucapan kepada khalayak ramai, pastinya mereka inginkan kebaikan daripada dalam hati kita bukan kepura-puraan. Saya ingin mencadangkan, bercakaplah yang benar dan yang telah anda alami dan amalkan untuk disampaikan dengan tujuan kebaikan tersebut dapat tersebut luas.

Intelek – pandai bercakap sahaja tidak cukup. Kita perlu kaji sejauh mungkin fakta-fakta yang kita sampaikan. Jangan sampai fakta kita ketinggalan zaman atau tidak sah lagi untuk digunakan. Sebagai seorang penceramah, kita perlu up-to-date atau kemas kini dengan maklumat yang kita sampaikan agar ianya tidak menimbulkan kontroversi di kalangan kumpulan sasaran kita dan tentunya kita tidak ingin dipanggil penceramah bodoh, bukan?

Tiada ulasan: