29.3.14

Format Pengucapan Awam


1            1.    Pengenalan
a-    Kemukakan soalan dan buat ucap selamat
b-    Membuat kata-kata aluan penghormatan protocol
c-    Gunakan teknik menarik perhatian penonton
d-    Membuat preview atau gambarkan bagi menyatakan secara sepintas lalu berkaitan ucapan anda.

  2.    Isi
a-    Menyatakan idea utama
b-    Membuat susunan isi iaitu idea utama dengan baik
c-    Menggunakan sokongan (data kajian, data statistic, petikan berita dll)

  3.    Penutup
a.    Review atau semakan / kesimpulan
b.    Membuat kenyataan bagi diingati penonton seperti pantun, falsafah dan sebagainya.
c.    Gunakan penutup bicara seperti ucapan terima kasih sebagai noktah.


          Peratusan pembahagian masa dalam ucapan:

               Pengenalan                 15%
b          Isi                                  75%
c          Penutup ucapan          10%

Tiada ulasan: