22.9.14

Gugup?Kegugupan atau darah gemuruh adalah fenomena biasa yang dirasai oleh semua manusia yang normal. lanya adalah suatu perasaan serba tidak kena, resah-gelisah, rasa tidak senang dan gementar yang menghantui pemikiran orang yang berhadapan dengan audiensnya. Fenomena ini sarna dengan apa yang dirasai oleh ahli sukan yang hendak memulakan acara lumba lari ketika di garis permulaan atau seorang penyanyi yang mahu memulakan persernbahan.

Perasaan begini terutamanya bagi pengucap-pengucap baru yang kurang berpengalaman akan menjadikan mereka kehilangan puca, tidak dapat rnencari penyambung bicara, malah ada kalanya tidak dapat meneruskan persernbahan. Jelasnya, gejala kegugupan ini jika tidak ditangani dengan betul akan menggugat penyampaian maklumat antara pengucap dengan audiensnya.

Sebenarnya perasaan gugup ini adalah fenomena biasa. Kajian yang dijalankan di Amerika Syarikat umpamanya menunjukkan bahawa majoriti responden yang terdiri dari para pekerja sektor awam memilih berucap di hadapan audiens sebagai perkara yang paling mereka takuti dalam hidup (Sila lihat Book Of Lists, David Wallechinsky et.al, 1978). Justeru itu, sesiapa yang gugup ketika hendak berucap, itu satu petanda yang baik. Ertinya, hal ini membawa maksud yang individu tersebut masih normal. Sebaliknya individu yang tidak gugup langsung walau sedikitpun sewaktu hendak berucap seharusnya khuatir. Mungkin ini petanda bahawa dia sudah tidak normal.

Tiada ulasan: