29.4.15

Melagukan Syair

Ciri utama penyampaian atau bacaan syair ialah ia dilagukan. Terdapat beberapa irama syair untuk dilagukan dalam bacaan antaraanya : Irama Selendang Delima, Irama Dandan Setia, Irama Narasi, dan sebagainya. 

Irama Selendang Delima adalah irama yang lebih dikenali kerana irama ini tersebar luas melalui radio khasnya melalui rancangan Bangsawan Di Udara terbitan Radio Malaya yang dipancarkan dari Singapura pada zaman-zaman sebelum merdeka. Namun begiru irama lain seperti syair rakis, kapal dan sebagainya perlu diperkenalkan. Ini menandakan bahawa dalam melagukan syair ia bukan tertumpu kepada satu irama semata-mata. Syair masih boleh divariasikan dengan pelbagai irama lagu bacaannya. Inilah keindahan yang terkandung dalam seni warisan syair. 

Amat wajar irama syair ini dikembangkan dan diwarisi oleh generasi muda sekarang. Bahan sastera telah pun dikaji oleh para pelajar di sekolah bermula dari tingkatan 1 hingga tingkatan 5. Kemahiran melagukan syair ini perlu dikembangkan untuk menimbulkan minat dan keseronokan pelajar mengkaji karya sastera. Kita harus membawa alam sastera seadanya kepada alam pelajar agar mereka boleh menguasai seni warisan syair ini dengan sempurna.Tiada ulasan: