17.5.15

Cara Mendeklamasi Sajak

Pendeklamasi wajar meneliti kriteria-kriteria  yang berikut:

1.           Pemahaman
Pendeklamasi mesti benar-benar memahami dan dapat mentafsirkan maksud sajak yang hendak dideklamasikan.

2.           Peresapan
Sajak yang dideklamasikan mestilah sebati dengan diri pendeklamasi. Pendengar turut merasakannya.

3.           Pengucapan
Penyampaian mestilah jelas dan menyakinkan pendengar. Tidak terdapat gangguan di mana-mana.

3.1        Daya Hafal
Ingatan mesti baik. Pembacaan lancar dan licin.

3.2        Daya Ucapan
Semurni dan sebaik mungkin. Tidak terpengaruh akan bahasa daerah atau bahasa asing. Intonasi atau rentak/lagu kalimat ada kaitan.

3.3        Irama
Menjiwai dan menghidupkan pendeklamasian sajak. Serentak dengan ucapan dan intonasi.

3.4        Batas Kalimat
Perhentian suara. Tujuannya untuk mengucapkan pokok-pokok fikiran dalam sajak dengan jelas.

3.5        Memek
Harus timbul secara bersahaja dan spontan. Menjadi petunjuk sejauh mana sajak sudah menjiwai pendeklamasi.

3.6        Gerak-geri
Tidak diwajibkan. Harus sesuai dengan keadaan.

Bibliografi:

Hashim Awang, Teman Pelajar Kesusasteraan, Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd., 1984: Hlm. 78.

Tiada ulasan: