8.1.17

Definisi Protokol

                 Berasal daripada bahasa ‘Yunani’ yang menggabungkan dua kata dasar ‘protos’ yang bermaksud ‘yang pertama’ dan  ‘koll’ bererti ‘pelekat’. Ini bermakna ‘protokol’  itu pada asalnya membawa makna ‘pelekat yang pertama’ atau ‘tanda taraf’ atau ‘status’

                 Secara ringkasnya, ‘protokol’  berkaitan dengan peraturan dalam penganugerahan darjah kebesaran, susunan keutamaan, panggilan hormat, jemputan, tempat duduk dan sebagainya.
Menurut beberapa pendapat, etiket  ialah;

                        a.         Peraturan pergaulan / budi bahasa
                        b.         Hukum-hukum adab tertib
                        c.         Ketetapan dalam tingkah laku sosial
                        d.         Kesopanan dan bertimbang rasa         
                        e.         Peraturan / cara melakukan sesuatu    

                Kesimpulannya, etiket ialah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan citarasa, kesesuaian, adab tertib, penampilan, kesopanan dan sebagainya semasa menghadiri sebarang majlis sama ada majlis rasmi atau majlis tidak  rasmi.

Tiada ulasan: